VII. ročník HUMAN FORUM 2020 – Demokracia v ohrození?

25. – 26. novembra 2020 sa v Banskej Bystrici uskutoční siedmy ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol venovaný voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredovýchodná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Pýtali sme sa, či to signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné a či to svedčí o strate dôvery v politikov a znechutení občanov z politického diania. Náš kolega Michal Vašečka bude spolu s Marianou Szapuovou, Janou Kottulovou a Oľgou Pietruchovou diskutovať na tému Je možné dosiahnuť všeobecnú rovnosť v spoločnosti? Záznam z online podujatia môžete nájsť na facebooku Human Forum 2020.