KDMS politická akadémia žien

Slovenská politika potrebuje ženy. Politická akadémia žien je formačný program, ktorý ti pomôže na ceste k politickej angažovanosti.Pripravili sme pre teba sériu online stretnutí a workshopov, ktoré ti rozšíria vedomosti o politike. Naučí ťa ako správne vystupovať pred kamerou, aby si mohla svoje názory a postrehy dokonale prezentovať a neskôr aj presadzovať. V politickej akadémii máš jedinečnú možnosť spoznať ženy, ktoré majú rovnaké záujmy ako ty a celkom bezprostredne sa porozprávať so ženami, ktoré sú politicky aktívne, zastávajú významné pozície a povedzme, že politika je súčasťou ich každodenného života. Mentorkami, rečníčkami, prednášajúcimi sú:

Miriam Lexmann, europoslankyňa Dozvieš sa aká bola cesta z KDMS až do EP a ako vyzerá práca europoslankyne

Zuzana Brixová, riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na MPSVaR

Viera Žuborová, executive director Bratislava Policy Institute, politologička

Iva Mrvová, novinárka, zaujíma sa o medzináboženský, no najmä medziľudský dialóg

Pripravený kurz je certifikovaný, a zdokonalíš tu svoje prezentačné zručnosti. Certifikovaný znamená, že po úspešnom ukončení Politickej akadémie žien dostaneš certifikát o absolvovaní kurzu od PDCS ( https://www.pdcs.sk/ ) rovnako aj osvedčenie o absolvovaní akadémie od KDMS a HSS, ktoré môžu svietiť v tvojom CV. 4.12. , 5.12. 5.

Program 20.11. |18:00| 1. online stretnutie
Úvodné stretnutie, zoznámenie, informácie o priebehuOtvorenie akadémie pánom Martinom Kastlerom, Reprezentantom a regionálnym vedúcim Nadácie Hannsa Seidela v Českej republike, Slovenskej republike a Maďarsku. Diskusia s europoslankyňou Miriam Lexmann o tom aká bola jej z KDMS až do EP a o pôsobení a práci v EP. 16.11 a 17.11. Ako vystupovať presvedčivo (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, pred ľuďmi) kurz PDCS20., 20. a 21. 11. 3. online stretnutie – Zuzana Brixová o rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v dnešnej spoločnosti. 27.11., a 28.11. 4. online stretnutie – Iva Mrvová o náboženskom a medziľudskom dialógu 4.12. a 5.12. 5. online stretnutie – Viera Žuborová o plusoch a mínusoch líderiek v slovenskej spoločnosti, aké sú ich bariéry a limity, na čo sa musia pripraviť, a ako to zdolať.