DE-FAKE IT!

Authors: Viera Žúborová, Ingrid Borárosová

Date of publication: 2019

Published by:  Bratislava Policy Institute

 

Vyspelé demokratické štáty momentálne prežívajú asi najväčšiu krízu od svojich začiatkov. Ich legitimita je permanentne otriasaná z rôznych strán. Evidujeme celosvetovo nárast nedôvery smerom k politickým inštitúciám, ako aj životaschopnosť demokratického systému. Technologická revolúcia prináša nielen pozitívne a progresívne „vylepšovanie“ spoločnosti, ale čoraz viac odkrýva aj jej tienisté stránky, ktoré menia jednotlivcov, spoločnosti a otriasajú hranicami, identitou a étosom konsolidovaných štátov. Spoločnosti žijú v post-faktickej dobe, kde sú informácie vnímané nastupujúcimi generáciami veľmi relatívne.

 

Link to download:

https://www.bpi.sk/wp-content/uploads/2020/11/De-fake-it.pdf