MANUÁL PROPAGÁCIE STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA V ONLINE PRIESTORE

Authors: Viera Žúborová,  Michal Vašečka & Ingrid Borárosová

Date of publication: 2019

Published by:  Bratislava Policy Institute

 

Knižná publikácia “Manuál propagácie. Strategická komunikácia v online priestore” je záverečným výstupom výskumného projektu pod názvom “Manuál online propagácie – zacielené na mladú generáciu” realizovaného Bratislava Policy Institute v roku 2018.  Projekt sa skladal z výskumných, publikačných a vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo poznanie hodnotových orientácii mladých ľudí smerom k zahraničnej politike Slovenskej republiky. Realizáciu tohto projektu podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu zameraného na oblasť medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR so zameraním na strategickú komunikáciu MVZPSTRATCOM/2018.

 

Link to download: https://www.bpi.sk/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Propagácie.pdf