Publications

OUR LATEST PUBLICATIONS
DE-FAKE IT!
PREVENCIA A BOJ PROTI RADIKALIZÁCII V ONLINE PROSTREDÍ
GEN ZY GENERÁCIE BUDÚCNOSTI
MANUÁL PROPAGÁCIE STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA V ONLINE PRIESTORE
GLOBAL JIHAD: CASE STUDIES IN TERRORIST ORGANIZATIONS
20 ROKOV TRANSFORMÁCIE: POSTAVENIE POLITICKEJ KOMUNIKÁCIE V ČESKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU
O VZŤAHOCH K INÝM A K SEBE: DIVERZITA V KRAJINE POD TATRAMI
HĽADANIE STABILITY NA ĽAVOM BREHU
POSTOJE VEREJNOSTI K CUDZINCOM A ZAHRANIČNEJ MIGRÁCII NA SLOVENSKU
NATION ÜBER ALLES. PROCESSES OF REDEFINITION AND RECONSTRUCTION OF THE TERM NATION IN CENTRAL EUROPE
SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY KORUPCIE
ČAČIPEN PAL O ROMA – SÚHRNNÁ SPRÁVA O RÓMOCH NA SLOVENSKU